Phaedra Savjetovanje
USLUGE I CJENIK

USLUGE  i CJENIK SAVJETOVALIŠTA

PSIHODIJAGNOSTIČKI KABINET


psihodijagnostička procjena odraslih, djece i mladih radi planiranja tretmana i evaluacije psihičkog zdravlja s nalazom i mišljenjem psihologa


nalaz i mišljenje psihologa s kompletnom psihodijagnostičkom procjenom uključujući procjenu preostale radne sposobnosti radi umirovljenja


nalaz i mišljenje s psihodijagnostičkom procjenom kapaciteta za ispunjenje roditeljskih prava i dužnosti


psihodijagnostička procjena sposobnosti, osobnosti, ispitivanja profesionalnih sklonosti u svrhu profesionalne orijentacije sa zaključnim nalazom i mišljenjem


psihodijagnostička procjena djeteta s nalazom i mišljenjem te preporukama roditeljima i školi


obavezno ponijeti sa sobom svu prikupljenu dokumentaciju (nalazi psihologa, liječnika, logopeda i drugo)


POSLOVNO SAVJETOVANJE


poslovno savjetovanje radnih organizacija radi selekcije, odabira i praćenja zaposlenika, team buildinga, procjene izloženosti radnom stresu i sagorijevanju, te provođenja mjera zaštite od stresa i sagorijevanja


procjene i tretmana zlostavljanja na radnom mjestu, procjene i tretmana psihološke traume na radnom mjestu, procjene radne sposobnosti, organizacijskog zdravlja, klime i kulture i druge usluge

SAVJETOVALIŠTE ZA ODRASLE


psihički zdravim osobama s prolaznim blažim do srednje izraženim psihičkim tegobama

uzrokovanim problemima prilagodbe na životne promjene i izazove, problemima u odnosima,  partnerskim problemima, problemima na radnom mjestu, mobingom, poteškoćama u odgoju djece, nezaposlenosti, umirovljenjem, odlaskom djece od kuće, bolešću, žalovanjem


osobama sklonim depresiji, anksioznosti, psihosomatskim smetnjama, ovisničkom ponašanju, osobama s traumatskim iskustvima


odraslimna s dijagnosticiranim psihičkim poteškoćama


osobama s problemom ovisnosti


svima  zainteresiranima za rad na sebi s ciljem postizanja većeg unutrašnjeg mira, skladnijih odnosa s okolinom, realiziranja svojih vrhunskih potencijala i postizanja željenog uspjeha

MEDICINA RADA


posebna dopusnica za usluge psihologa u medicini rada

• zajamčena diskrecija,

individualni pristup

svim našim klijentima

SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE


teenagerima, učenicima i studentima  koji žele postići bolje prihvaćanje sebe  i okoline, otkriti svoje talente, riješiti se loših navika, poboljšati uspjeh u školi, ostvariti više slobode i bolje odnose s vršnjacima, pronaći odgovarajuće zanimanje,  ostvariti bolju suradnju sa školom i zajednicom


mladima koji trpe vršnjačko nasilje u školi i na društvenim mrežama


mladima s dijagnosticiranim psihičkim poteškoćama


mladima s problemom ovisnosti


cijelim obiteljima koje žele postići bolje prihvaćanje sebe i svojih članova, ostvariti bolju komunikaciju unutar obitelji

SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU


namijenjeno zdravoj djeci s emocionalnim problemima i razvojnim krizama, problemima prilagodbe, te blažim razvojnim smetnjama


djeci s dijagnosticiranim razvojnim smetnjama funkcioniranja


roditeljima koji imaju nedoumice u pristupu i odgoju djece


nadarenoj djeci i njihovim obiteljima

CJENIK

PSIHODIJAGNOSTIČKI POSTUPAK


(Trajanje postupka 2-10 sati u 1-2 susreta, nalaz gotov u 3-15 dana nakon provedene obrade klijentu se uručuje pisani nalaz i mišljenje psihologa s preporukama ovisno o svrsi obrade)


Psihodijagnostički postupak s pisanim nalazom i mišljenjem
130 -500 € ( 979,48-3 767,25 kn )


Psihodijagnostička obrada u sklopu savjetovanja bez pisanog nalaza i mišljenja
50-130 € ( 376,73-979,48 kn )


Duplikat nalaza i mišljenja
40 € ( 301,38 kn )


PSIHOLOGIJSKO SAVJETOVANJE I TRETMANI


On line savjetovanje
60 min / 60 € (451,80 kn)


On line savjetovanje na engleskom jeziku  60 min / 70 € ( 527,41 kn )


Individualno savjetovanje
60 min / 60 € (451,80 kn)
90 min / 80€(602,76 kn)

120 min / 99 € (745,92 kn)


Individualno savjetovanje na engleskom jeziku
60 min / 75 € (565,08 kn )


Individualno savjetovanje subotom
60 min / 75 € ( 565,08 kn )


Partnersko / obiteljsko savjetovanje
60 min / 80 € ( 602,76 kn )
90 min / 100 € ( 753,45 kn )


POPUSTI


Popust na kupnju 10 tretmana -10%


Popust za dvije ili više osoba koje se prijavljuju zajedno -10%


Mogućnost popusta za studente, učenike i obitelji pogođene potresom.


Napomena:

Cijena varira ovisno o složenosti obrade i utrošenom broju sati.

Popust je moguće koristiti samo po jednoj osnovi.

Cijene vrijede od 1.11.2023Broj transakcijskog računa pri PBZ-u:

IBAN: HR0623400091110755657

OIB: 82094441728

MB: 4460073


Uplate se primaju na transakcijski račun.
U slučaju većeg broja uplaćenih sati, sati se mogu koristiti tijekom narednih 6 mjeseci.


POSLOVNO SAVJETOVANJE RADNIH ORGANIZACIJA


Uključuje procjenu inicijalnog stanja grupe i pojedinaca, planiranje intervencija, psihoedukaciju, savjetodavni rad s poslodavcima, rad s grupom i pojedinačni rad te pisani izvještaj.


Napomena: cijena je varijabilna prema procjeni s obzirom na veličinu organizacije, potrebne intervencije i utrošeni broj radnih sati.