USLUGE I CJENIK

USLUGE i CJENIK SAVJETOVALIŠTA

PSIHODIJAGNOSTIČKI KABINET

 

psihodijagnostička procjena odraslih, djece i mladih radi planiranja tretmana i evaluacije psihičkog zdravlja s nalazom i mišljenjem psihologa

 

nalaz i mišljenje psihologa s kompletnom psihodijagnostičkom procjenom uključujući procjenu preostale radne sposobnosti radi umirovljenja

 

psihodijagnostička procjena sposobnosti, osobnosti, ispitivanja profesionalnih sklonosti u svrhu profesionalne orijentacije sa zaključnim nalazom i mišljenjem

 

psihodijagnostička procjena djeteta s nalazom i mišljenjem te preporukama roditeljima i školi

 

obavezno ponijeti sa sobom svu prikupljenu dokumentaciju (nalazi psihologa, liječnika, logopeda i drugo)

 

POSLOVNO SAVJETOVANJE

 

poslovno savjetovanje radnih organizacija radi selekcije, odabira i praćenja zaposlenika, team buildinga, procjene izloženosti radnom stresu i sagorijevanju, te provođenja mjera zaštite od stresa i sagorijevanja

 

procjene i tretmana zlostavljanja na radnom mjestu, procjene i tretmana psihološke traume na radnom mjestu, procjene radne sposobnosti, organizacijskog zdravlja, klime i kulture i druge usluge

SAVJETOVALIŠTE ZA ODRASLE

 

psihički zdravim osobama s prolaznim blažim do srednje izraženim psihičkim tegobama

uzrokovanim problemima prilagodbe na životne promjene i izazove, problemima u odnosima, partnerskim problemima, problemima na radnom mjestu, mobingom, poteškoćama u odgoju djece, nezaposlenosti, umirovljenjem, odlaskom djece od kuće, bolešću, žalovanjem

 

osobama sklonim depresiji, anksioznosti, psihosomatskim smetnjama, ovisničkom ponašanju, osobama s traumatskim iskustvima

 

odraslimna s dijagnosticiranim psihičkim poteškoćama

 

osobama s problemom ovisnosti

 

svima zainteresiranima za rad na sebi s ciljem postizanja većeg unutrašnjeg mira, skladnijih odnosa s okolinom, realiziranja svojih vrhunskih potencijala i postizanja željenog uspjeha

MEDICINA RADA

 

posebna dopusnica za usluge psihologa u medicini rada

• zajamčena diskrecija,

individualni pristup

svim našim klijentima

SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE

 

teenagerima, učenicima i studentima koji žele postići bolje prihvaćanje sebe i okoline, otkriti svoje talente, riješiti se loših navika, poboljšati uspjeh u školi, ostvariti više slobode i bolje odnose s vršnjacima, pronaći odgovarajuće zanimanje, ostvariti bolju suradnju sa školom i zajednicom

 

mladima s dijagnosticiranim psihičkim poteškoćama

 

mladima s problemom ovisnosti

 

cijelim obiteljima koje žele postići bolje prihvaćanje sebe i svojih članova, ostvariti bolju komunikaciju unutar obitelji

SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU

 

namijenjeno zdravoj djeci s emocionalnim problemima i razvojnim krizama, problemima prilagodbe, te blažim razvojnim smetnjama

 

djeci s dijagnosticiranim razvojnim smetnjama funkcioniranja

 

roditeljima koji imaju nedoumice u pristupu i odgoju djece

 

nadarenoj djeci i njihovim obiteljima

INICIJALNI INTERVJU S DOGOVOROM TRETMANA - 250kn

PSIHODIJAGNOSTIČKI POSTUPAK S PISANIM NALAZOM

I MIŠLJENJEM

 

(Trajanje postupka 2-6 sati u 1-2 susreta, dva do tri dana

nakon provedene obrade klijentu se uručuje pisani nalaz i mišljenje psihologa s preporukama ovisno o svrsi obrade)

 

Odrasli: 600 - 1000 kn

Mladi: 400 - 800 kn

Izdavanje duplikata nalaza: 250 kn

 

 

 

Popusti

Popust za dvije ili više osoba koje se prijavljuju zajedno -10%

 

 

Napomena: cijena varira ovisno o složenosti obrade i utrošenom

broju sati

 

Napomena: popust je moguće koristiti samo po jednoj osnovi

PSIHOLOGIJSKO SAVJETOVANJE I TRETMANI

 

Trajanje tretmana:

60 min: cijena 300 kn

90 min: cijena 360 kn

120 min: cijena 400 kn

 

Partnersko/obiteljsko savjetovanje: 400 kn

Grupni rad: 150 kn/osoba

(minimum 3 osobe)

 

Kratka dijagnostička obrada u sklopu savjetovanja:

150 - 500 kn

 

Popusti na savjetovanje:

Popust na kupnju 10 tretmana -10%

 

 

 

Broj transakcijskog računa pri PBZ-u:

IBAN: HR0623400091110755657

OIB: 82094441728

MB: 4460073

POSLOVNO SAVJETOVANJE RADNIH ORGANIZACIJA

 

Uključuje procjenu inicijalnog stanja grupe i pojedinaca, planiranje intervencija, psihoedukaciju, savjetodavni rad s poslodavcima, rad s grupom i pojedinačni rad te pisani izvještaj.

 

Napomena: cijena je varijabilna prema procjeni s obzirom na veličinu organizacije, potrebne intervencije i utrošeni broj radnih sati.

Phaedra

Psihologijsko savjetovalište j.d.o.o. za psihološku djelatnost

Copyright © Phaedra 2015

Web design: M.M.A.D. STUDIO

Kvintička 1A, 10000 Zagreb

Kontakt: mob. 099 657 6943 (predbilježbe radnim danom od 11-17 sati)

E-mail: kontakt@phaedra-savjetovanje.com

www.phaedra-savjetovanje.com