O MENI

Mr. sc.

Irena Pastuović Terze

KLINIČKA PSIHOLOGINJA

... s dugogodišnjim iskustvom u radu s različitim skupinama korisnika psiholoških usluga. Provela je više od dvadeset godina radeći u institucijama poput škola, zdravstvenih ustanova, klinika, zavoda. Vodi psihološko savjetovalište koje je utemeljila kao rezultat nakupljenog iskustva i želje za što širom primjenom istoga. U svakodnevnom radu s korisnicma psiholoških usluga primjenjeuje sva svoja znanja, iskustva i vještine.
 
Završila je niz psihoterapijskih edukacija, kao i edukacija za dijagnostiku i vještačenje u psihologiji. Educirana je u području terapijskih tehnika baziranih na Transakcijskoj analizi, Logoterapiji i egzistencijalnoj analizi, Bihevioralno kognitivnoj terapiji, te Terapiji psihološke traume.


Tijekom suradnje s visokoškolskim ustanovama stekla je zvanje višeg predavača iz područja psihologije. Vanjska je suradnica Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.
Članica je više timova medicine rada u Zagrebu. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore, aktivna u stručnom razredu za medicinu rada.
 
Za svoj doprinos razvoju primjenjene psihologije u Hrvatskoj, 2014. godine dobila je priznanje Hrvatskog psihološkog   društva "Marulić: Fiat Psihologija".
Održala je brojna javna predavanja, te objavila više znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama.
 
Rođena je i živi u Zagrebu sa obitelji.

RADOVI  I  PREDAVANJA

OBJAVLJENI RADOVI


1. Pastuović Terze, I. : „Provjera modela konceptualnog poučavanja“. Napredak-časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, Hrvatski pedagogijsko-književni zbor, 2011.


2.. Pastuović Terze, I.: „Procjena radne sposobnosti kod osoba izloženih dugotrajnom uznemiravanju na radnom mjestu (mobingu)“. U „Iz forenzične psihijatrije“ urednici Žarković Palijan, T., Kovačević, D (ur.), D., svibanj 2009. Ceres, d.o.o.Zagreb, Matica Hrvatska, Ogranak Kutina, Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača.


3. Pastuović Terze, I.: „Psiholozi u   mirovinskom osiguranju“. U „Mirovinsko osiguranje  - revija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“, broj 9. Zagreb, ožujak 2005.


4..  Pastuović Terze, I.: U„Opisi zanimanja“. U Šverko, B., (ur.) „Vodič kroz zanimanja: izaberite između 260 zanimanja“. Zagreb: Razbor, 1998. 


5. Pastuović Terze, I. : „The main sources of stress for foreign war veterans in Croatia“ Socijalna    psihijatrija, Vol 26. br. IV. 1998.


6.  Čiček, M., Šumić, M., Pastuović Terze, I.:„Trauma poslije traume“ Socijalna    psihijatrija, Vol 26. br. IV. 1998.


7. Pastuović Terze, I., Trut, V. „Psihološko zbrinjavanje u kriznim stanjima“, konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica, svibanj 2008.


8.  Pastuović Terze, I., Trut, V. „Psihologija u kriznom upravljanju“ konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica, lipanj 2009.


 SAŽECI RADOVA


1. Pastuović, I. „Some personality variables as predictors of mysticism/realism“ European konference on Personality, Gent, Belgium, 1996.


2. Pastuović Terze, I. „Terapijske metode u radu s oboljelima od PTSP-a“,1.svjetska veteranska konferencija, Cavtat, 1998.


3. Čiček, M, Šumić, M., Pastuović Terze, I. „Trauma after trauma“ 1.svjetska veteranska konferencija, Cavtat, 1998.


4. Pastuović Terze, I. „Procjena radne sposobnosti kod veterana oboljelih od PTSP-a“ 9. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Pula, 2002.


5. Pastuović  Terze, I. „Samopoimanje branitelja oboljelih od PTSP-a“, 19. hrvatski psihoterapijski seminar, Zagreb, 2002.


6. Pastuović Terze, I. : „Provjera modela konceptualnog poučavanja“. Suvremena psihologija, sv.5, broj 2, 2002.


7. Pastuović Terze, I. „Traumatiziranost i samopoimanje“ 11. godišnja konferncija psihologa, Plitvice, 2003.


8. Pastuović Terze, I. „Uloga psihologa u procjeni radne sposobnosti“ 14. godišnja konferencija psihologa, Vodice, 2006.


9. Pastuović Terze, I., Mikuš, Lj. „Ocjena radne sposobnosti kod žrtava mobinga-uznemiravanja na radnom mjestu“ 15. godišnja konferencija psihologa, Cavtat, 2007.


10. Pastuović Terze, I. „Radni stres/mobing kao uzroci privremene ili trajne radne nesposobnosti“ 17. godišnja konferencija psihologa, Split, 2009.


11..okrugli stol 21. godišnje konferenciji psihologa, studeni 2013., u Zagrebu s temom "Prevencija i očuvanje zdravlja na radnom mjestu".


12. Govedić, N. i Pastuović Terze, I. "Klinički psihoterapijski potencijal depresivne episteme: iskustvo umjetnosti" 3. kongres primjenjene psihologije, 2019. Zagreb.


JAVNA PREDAVANJA


1. „Prednosti ranog početka učenja instrumenta sa stajališta suvremene psihologijske znanosti“ za profesore instrumentalne nastave u Zagrebu u organizaciji Zavoda za školstvo 29. siječnja 2005. godine


2. „Uloga psihologa u procjeni radne sposobnosti psihičkih bolesnika“ za liječnike vještake mirovinskog osiguranja, u Hrvatskom liječničkom  domu u Zagrebu, 25. studenog 2005. godine.


3.“Prikaz ekspertize mobbinga“ stručno predavanje u organizaciji Sekcije za forenzičku psihologiju HPD-a, travanj 2006.g.


4. pozvano predavanje prigodom obilježavanja Dana zaštite na radu 28. travnja 2014., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava s temom "Izvori stresa na radnom mjestu",


5. stručno predavanje 11. lipnja 2014. Sekcija za forenzičku psihologiju HPD-a s temom "Faktori vezani uz gubitak radne sposobnosti"


6. pozvano predavanje „Psihologija u medicini rada-izazovi struke“ 4. stručni skup Psihologija u praksi u organizaciji Kluba studenata  Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 10. travnja 2015.“


7.   9. tjedan psihologije u Hrvatskoj 15.-21.02. 2016. 

Irena Pastuović Terze i Tončica Šiškov, predavanja i radionice za nastavnike i roditelje O.Š. "I.G.Kovačić i O.Š. Remete"Kako pomoći nastavnicima i roditeljima u odgoju teške djece-vještine bazirane na tehnikama NLP-a i DMT-a"


8. gostovanje na tribini XVIII. gimnazije"Should I stay or should I go" 5. travnja 2016.


9. „Depresija-mit ili stvarnost“ predavanje za studente dramaturgije Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, travanj 2018.


10. „Perfekcionizam u umjetničkim vokacijama“ predavanje s radionicom za studente i nastavnike, Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, 17.10.2018.


11. „Pristup pisanju mentalno oboljelih dramskih likova“ okrugli stol sa sudionicima dr.sc. Ljiljana Filipović, dr.sc. Nataša Govedić, mr.sc. Irena Pastuović Terze, Akademija dramske umjetnosti, 10. De Sadu festival, 9.11.2019.


12. „Veličanstveno ništa“ promocija knjige i razgovor, kazališni skup „Nosi se“, sudionici Nataša Govedić, Irena Pastuović Terze i Zlatko Paković, moderatorica Ana Gospić Županović, Zadar, 30.8.2019.Phaedra 

Psihologijsko savjetovalište j.d.o.o. za psihološku djelatnost    

Copyright © Phaedra 2015

Web design: M.M.A.D. STUDIO

Kvintička 1A, 10000 Zagreb

Kontakt: mob. 099 657 6943 (predbilježbe radnim danom od 11-17 sati)

E-mail: kontakt@phaedra-savjetovanje.com

www.phaedra-savjetovanje.com